Όροι και προϋποθέσεις του Ο ντετέκτιβ της βαλίτσας

Παρακάτω είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση του Ο ντετέκτιβ της βαλίτσας. Παρακαλώ διαβάστε τα προσεκτικά. Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των παρακάτω όρων χρήσης του ιστότοπού μας, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διεύθυνση email – thesuitcasedetective@outlook.com ή μας Φόρμα Επικοινωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 15, 2021


Αυτοί οι όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς (είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας) και του The Suitcase Detective σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του ιστότοπου και οποιασδήποτε άλλης μορφής πολυμέσων, καναλιού μέσων, ιστότοπου για κινητά, κινητών εφαρμογή κ.λπ. που σχετίζεται, συνδέεται ή συνδέεται με άλλον τρόπο με το The Suitcase Detective.

Με την πρόσβαση στο περιεχόμενο του Ο ντετέκτιβ της βαλίτσας (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του ιστότοπού μας, των εφαρμογών, των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων αναπαραστάσεων του The Suitcase Detective) (εφεξής καλούμενες ως "υπηρεσίες μας") συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και επίσης αποδέχεστε Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις, απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτού του ιστότοπου και πρέπει να αποχωρήσετε αμέσως.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο ενσωματώνονται ρητά στο παρόν με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα ειδοποιηθείτε για τέτοιες αλλαγές με την ενημέρωση της «ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης». Παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για ενημερώσεις. Θα υπόκειστε, και θα θεωρηθεί ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχτεί, τις αλλαγές σε τυχόν αναθεωρημένους Όρους Χρήσης από τη συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.


Οι πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τον κανονισμό ή που θα μας έθετε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή χώρας. Συνεπώς, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.


Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν με κανέναν τρόπο, εκτός εάν οι όροι αυτοί συμφωνηθούν ρητά από τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου εγγράφως. 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο ιστότοπος και όλο το σχετικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, γραπτών και άλλων έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που δημοσιεύονται σε ιστότοπους τρίτων) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, οι βάσεις δεδομένων, η λειτουργικότητα, το λογισμικό, τα σχέδια ιστοτόπων, ο ήχος, το βίντεο, το κείμενο , οι φωτογραφίες και τα γραφικά (συλλογικά, το "περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα "σήματα") ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή παρέχονται σε εμάς και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμοι περί αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνείς νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας και διεθνείς συμβάσεις. Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται «ως έχουν» μόνο για δική σας ενημέρωση και προσωπική χρήση.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος του υλικού μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου ή των σημάτων) σε αυτόν τον Ιστότοπο ή σε ιστότοπους τρίτων δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευτεί, να προβληθεί, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, μεταδίδεται, διανέμεται, πωλείται, αδειοδοτείται ή γίνεται με άλλο τρόπο εκμετάλλευση για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσετε το υλικό μας, παρέχεται άδεια προσωρινά κατεβάσετε ένα αντίγραφο υλικών για το The Suitcase Detective για μόνο προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή. Πρόκειται για χορήγηση άδειας, όχι μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:

 1. τροποποιήσετε ή αντιγράψετε το υλικό
 2. χρήση του υλικού για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη)·
 3. αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σήματα από τα υλικά
 4. μεταφέρετε υλικά σε άλλο άτομο ή αντικατοπτρίζετε τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Η άδεια θα λήξει αυτόματα εάν παραβιαστεί κάποιος από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από το The Suitcase Detective. Μετά τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης ή τον τερματισμό της προσωπικής προβολής αυτών των υλικών, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε λάβει (ανεξαρτήτως μορφής).

Αντιπροσωπείες χρηστών

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. Έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης
 2. Δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε
 3. Δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω σεναρίου bot είτε με άλλο τρόπο
 4. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό
 5. Η χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναληθής, ανακριβής, μη τρέχουσα ή ελλιπής, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών μας.

Το κατάστημά μας

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη σκοπό, ούτε μπορεί να σας, όσον αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας, παραβιάζει τους νόμους της χώρας σας (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Όλες οι παραγγελίες ολοκληρώνονται μέσω της Printful και ως εκ τούτου υπαγορεύουν τις πολιτικές που διέπουν το κατάστημα. Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς κανόνες τους εδώ:


Υποβολή παραγγελιών για εμπορεύματα

Με την παραγγελία αγαθών μέσω της Υπηρεσίας, εγγυάστε ότι είστε νομικά ικανοί να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις.

Εάν επιθυμείτε να παραγγείλετε προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του ονόματός σας, του email σας, του αριθμού τηλεφώνου σας, του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, της ημερομηνίας λήξης της Η πιστωτική σας κάρτα, η διεύθυνση χρέωσής σας και τα στοιχεία αποστολής σας.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) Έχετε το νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή άλλους τρόπους πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε Παραγγελία. και ότι (ii) οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, σωστές και πλήρεις.

Με την υποβολή τέτοιων πληροφοριών, παραχωρείτε σε εμάς ή/και στην Printful το δικαίωμα να παρέχουμε τις πληροφορίες σε τρίτους που διεκπεραιώνουν την πληρωμή για σκοπούς διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.


Λογαριασμοί χρηστών

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό μαζί μας, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες που είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν το κάνετε αυτό συνιστά παραβίαση των Όρων, που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας στην Υπηρεσία μας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην Υπηρεσία και για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες βάσει του κωδικού πρόσβασής σας, είτε ο κωδικός πρόσβασής σας είναι στην υπηρεσία μας είτε σε υπηρεσία κοινωνικών μέσων τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις ενημερωθείτε για τυχόν παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως όνομα χρήστη το όνομα άλλου ατόμου ή οντότητας ή που δεν είναι νόμιμα διαθέσιμο για χρήση, ένα όνομα ή εμπορικό σήμα που υπόκειται σε δικαιώματα άλλου προσώπου ή οντότητας εκτός από εσάς χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση ή όνομα που είναι αλλιώς προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο.


Τα σχόλιά σας σε εμάς

Εκχωρείτε όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το ενδιαφέρον σε οποιαδήποτε Σχόλια που παρέχετε στην Εταιρεία. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκχώρηση αυτή είναι αναποτελεσματική, συμφωνείτε να παραχωρήσετε στην Εταιρεία ένα μη αποκλειστικό, διαρκές, αμετάκλητο, δωρεάν δικαίωμα, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, δευτερεύουσας άδειας, διανομής, τροποποίησης και αξιοποίησης τέτοιων σχολίων χωρίς περιορισμός.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση ή να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο τις έχουμε κάνει διαθέσιμες. Οι Υπηρεσίες και οι πληροφορίες ή το υλικό που περιέχονται σε αυτές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί ειδικά από εμάς.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για παράνομους σκοπούς και ότι θα σέβεστε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο με τρόπο που μπορεί να βλάψει την απόδοση, να καταστρέψει ή να χειραγωγήσει το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο ή να μειώσει τη συνολική λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Συμφωνείτε να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του ιστότοπου ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου ή να επιχειρήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε ευαίσθητες πληροφορίες που πιστεύετε ότι υπάρχουν στον ιστότοπο ή τον διακομιστή όπου φιλοξενείται.

Συμφωνείτε να είστε πλήρως υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαίτηση, έξοδα, ζημίες, υποχρεώσεις, έξοδα συμπεριλαμβανομένων των νομικών τελών που προκύπτουν από εμάς που προκύπτουν από οποιαδήποτε παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας και για τα οποία θα έχετε συμφωνήσει εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, διανομή με οποιαδήποτε μέθοδο είτε online είτε offline. Η εργασία στον ιστότοπο και οι εικόνες, τα λογότυπα, το κείμενο και άλλες τέτοιες πληροφορίες αποτελούν ιδιοκτησία της Ο ντετέκτιβ της βαλίτσας (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).

Κανόνες αλληλεπίδρασης

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει στους Χρήστες την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να υποβάλουν, να δημοσιεύσουν, να εμφανίσουν, να μεταδώσουν, να εκτελέσουν, να δημοσιεύσουν, να διανείμουν ή να μεταδώσουν με άλλο τρόπο περιεχόμενο και υλικό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, γραπτών, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων , ή προσωπικές πληροφορίες ή άλλο υλικό (συλλογικά, «Συμφορές»).

Οι χρήστες μπορούν επίσης να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις που επιθυμούν να καλύψουμε ή να ενημερώσουμε σχετικά με το "Never Quit Looking". Τέτοιες "Υποβολές υπόθεσης" περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενο, γραπτά, βίντεο, ήχο, φωτογραφίες ή γραφικά που ο Χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός νέου αρχείου υπόθεσης για το "Ποτέ αρκετή αναζήτηση" ή για την ενημέρωση ενός υπάρχοντος αρχείου υπόθεσης. Αυτός ο τύπος συνεισφοράς μπορεί να γίνει μέσω των Φόρμες «Υποβολή υπόθεσης», μέσω email, μέσω των Φόρμας Επικοινωνίας μας ή μέσω σχολίων σε μία από τις πλατφόρμες μας. Οι κανόνες σχετικά με τις Συνεισφορές ισχύουν επίσης για Υποβολές Υποθέσεων, εκτός εάν σημειώνονται ρητά οι διαφορές.

Οι συνεισφορές μπορεί να είναι ορατές σε άλλους χρήστες και μέσω ιστοτόπων τρίτων. Οποιαδήποτε συνεισφορά θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις δικές μας Πολιτική Απορρήτου. Όταν δημιουργείτε ή καθιστάτε διαθέσιμες Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. Η Συνεισφορά σας δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού μυστικού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων απορρήτου ή των ηθικών δικαιωμάτων) τρίτων.
 2. Είστε ο δημιουργός/κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, εκδόσεις και άδειες χρήσης και εξουσιοδότησης σε εμάς και σε άλλους χρήστες να χρησιμοποιήσουμε τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τους Όρους Χρήσης και το Suitcase Detective.
 3. Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την απελευθέρωση ή/και την άδεια κάθε ατόμου με δυνατότητα ταυτοποίησης στις Συνεισφορές σας για να χρησιμοποιήσετε το όνομα ή την ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου για να επιτρέψετε τη συμπερίληψη και χρήση της συνεισφοράς σας σε ό,τι προβλέπεται από το Suitcase Ντετέκτιβ και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 4. Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή ανακριβείς
 5. Οι συνεισφορές σας δεν είναι ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, σχήματα πυραμίδων, αλυσίδες επιστολών, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές προσέλκυσης.
 6. Οι συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, άσεμνες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλήσεις, συκοφαντικές, συκοφαντίες ή με άλλο τρόπο απαράδεκτες (όπως καθορίζεται από εμάς).
 7. Οι συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
 8. Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για παρενόχληση ή απειλή (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας εναντίον συγκεκριμένου ατόμου ή κατηγορίας ανθρώπων.
 9. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
 10. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 11. Οι Συνεισφορές σας δεν περιέχουν υλικό που ζητά προσωπικές πληροφορίες από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών ή εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο.
 12. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή με άλλο τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
 13. Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση ή το φυσικό μειονέκτημα.
 14. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ή οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό.
 15. Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν ούτε ενσωματώνουν ρητή ή χυδαία γλώσσα.
 16. Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση δυσφήμιση άλλου ατόμου ή οντότητας. Αν και είναι λογικό να προβάλλονται θεωρίες και πιθανότητες, θα πρέπει πάντα να επισημαίνεται σαφώς ως ΘΕΩΡΙΑ. Όλοι οι άνθρωποι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους και να καταδικαστεί από το δικαστήριο. Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε τη δημοσίευσή σας με "Κατά τη γνώμη μου" και να αποφύγετε να κατονομάσετε άτομα εκτός εάν συμπεριλάβετε μια δήλωση αποποίησης ευθύνης. Αυτό είναι για την προστασία σας επίσης – η δυσφήμιση είναι έγκλημα και είστε υπεύθυνοι βάσει του νόμου, εκτός εάν μπορείτε προσωπικά να αποδείξετε ότι είναι αλήθεια αυτό που είπατε.
 17. Οι συνεισφορές σας δεν συνεπάγονται «προσβολές» άλλων προσώπων. Μην δημοσιεύετε συνδέσμους σε υπόπτους ή μέλη της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή προσωπικούς λογαριασμούς, εκτός εάν είναι ξεκάθαρα γνωστό στο κοινό. Μην κατονομάζετε θύματα, οικογένειες ή υπόπτους, εκτός εάν η αστυνομία ή οι ειδήσεις έχουν δημοσιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες.

Οι πνευματικοί σύμβουλοι (συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών ηγετών και μέντιουμ) δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με άτομα ιδιωτικά ή να κάνουν δηλώσεις που δεν υποστηρίζονται από γνωστά και αποδεδειγμένα στοιχεία (π.χ. «το σώμα είναι εδώ», «ο αγνοούμενος είναι νεκρός» «το άτομο θέλει να μάθεις ______». Η οικογένεια μπορεί να αποφασίσει η ίδια εάν θέλει να ζητήσει τέτοια βοήθεια.Εάν έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας από τέτοια άτομα μέσω των υπηρεσιών μας, επικοινωνήστε μαζί μας με αποδεικτικά στοιχεία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους αποκλείσουμε.

Αποφύγετε την κριτική, τη διαφωνία, τη λεκτική επίθεση ή με άλλο τρόπο να γκρεμίζετε οικογένειες, φίλους ή άλλους που εμπλέκονται στις υποθέσεις. Η εκ των υστέρων είναι 20-20. Εάν δεν έχετε τίποτα καλό ή χρήσιμο να συνεισφέρετε, προσέξτε. Αυτό περιλαμβάνει σχόλια σχετικά με τις πρακτικές ανατροφής των γονέων που έχουν χάσει ένα παιδί.

Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών μας κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μεταξύ άλλων. Εάν θεωρηθεί επικίνδυνη ή παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα κάποιου, τέτοιες αλληλεπιδράσεις μπορεί να αναφερθούν στις αρμόδιες νομικές αρχές κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Άδεια συνεισφοράς

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή προσωπικών δεδομένων που παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της Πολιτική Απορρήτου.

Υποβάλλοντας προτάσεις, σχόλια, ενημερώσεις ή άλλα σχόλια, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση προς εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μας ("Υποβολές") δεν είναι εμπιστευτικές (εκτός εάν αναφέρεται ρητά ως "ιδιωτικές" ή "εμπιστευτικές" ή με αίτημα να μην κοινοποιηθούν τέτοιες λεπτομέρειες). Αυτές οι πληροφορίες και οι υποβολές θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα κατέχουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα δικαιούμαστε απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα σε οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές είναι πρωτότυπες μαζί σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε εικαζόμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού δικαιώματος στις Υποβολές σας.


Υποβάλλοντας Υποβολές Υποθέσεων, συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς αποζημίωση σε εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα δεδομένα (σε οποιαδήποτε μορφή) που παρείχατε είναι μη εμπιστευτικά και ακριβής. Υποβάλλοντας μια Υποβολή Υποθέσεων, μας παρέχετε απεριόριστη άδεια για την απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών Υποθέσεων για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα σε οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές Υποθέσεων και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές Υποθέσεων είναι πρωτότυπες μαζί σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές Υποθέσεων. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε εικαζόμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση οποιουδήποτε ιδιοκτησιακού δικαιώματος στις Υποβολές Υπόθεσης σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν δηλώσεις ή παραστάσεις στις Υποβολές Υπόθεσης σας. Εσείς μόνο αναλαμβάνετε αυτήν την ευθύνη. Συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες εναντίον μας σχετικά με τις Υποθέσεις σας ή άλλων Υποθέσεων.


Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία σε άλλες Συνεισφορές. Αποκτάτε την πλήρη ιδιοκτησία οποιωνδήποτε άλλων συνεισφορών που κάνετε και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας. Εσείς μόνο αναλαμβάνετε αυτήν την ευθύνη. Συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις συνεισφορές σας ή άλλων.

Συντήρηση ιστότοπου

Διατηρούμε το δικαίωμα, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, να:

 1. Παρακολουθήστε τις Υπηρεσίες μας για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης
 2. Λάβετε τις κατάλληλες νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε, κατά την απόλυτη κρίση μας, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης
 3. Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε μέρος αυτής
 4. Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή υποχρέωση να αφαιρέσουμε από τις Υπηρεσίες μας ή με άλλον τρόπο να απενεργοποιήσουμε όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρυντικό για τα συστήματα και τις λειτουργίες μας.
 5. Διαφορετικά, διαχειρίζεστε τις Υπηρεσίες μας με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων μας και για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών μας

Αν και καλωσορίζουμε τους χρήστες να υποβάλουν Συνεισφορές για συμπερίληψη στο ιστολόγιό μας ή στο Never Quit Looking, διατηρούμε το απεριόριστο δικαίωμα να απορρίψουμε μια υπόθεση για οποιονδήποτε λόγο.

Οι υποθέσεις θα παρατίθενται και θα ενημερώνονται με τη σειρά που λαμβάνεται. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τη βάση δεδομένων και να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα και σωστά. Ωστόσο, κάνουμε καμία εγγύηση ή υποσχέσεις σχετικά με την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή την πληρότητα των δεδομένων του παρόντος.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις Υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Τα δεδομένα συλλέγονται κυρίως από κρατικές αναρτήσεις, ΜΚΟ, νέα άρθρα και φιλανθρωπικές αναρτήσεις. Αυτές οι πληροφορίες είναι δεν προορίζεται για εξάρτηση. Κάτω από καμία περίπτωση θα είναι υπεύθυνος ο Suitcase Detective ή οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές του για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από χρήση ή ανάγνωση αυτή η πληροφορία.

Αυτή η βάση δεδομένων συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους που περιέχουν περαιτέρω δεδομένα σχετικά με κάθε καταχώριση. Αυτοί οι ιστότοποι δεν υπόκεινται στον έλεγχο του The Suitcase Detective και συνιστάται να ελέγχετε τις Πολιτικές Απορρήτου και τους Όρους & Προϋποθέσεις κάθε ιστότοπου ξεχωριστά. Ο ντετέκτιβ της βαλίτσας ενδέχεται να μην εγκρίνει ή να συμμορφώνεται με τις απόψεις που εκφράζονται από αυτούς τους μεμονωμένους ιστότοπους.

Συνδέσεις τρίτων

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ αντανακλούν ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ «DETECTIVE ΤΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ». ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΑΛΛΟΙ. ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ. ΑΝ ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΜΑΣ Ή EMAIL 'THESUITCASEDETECTIVE@OUTLOOK.COM'. ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ.

Ένας σύνδεσμος προς τρίτο μέρος, κοινόχρηστο υλικό από τρίτο μέρος ή σχόλια σε υλικό τρίτου μέρους δεν αποτελούν απαραιτήτως έγκριση ούτε σημαίνουν ότι το Suitcase Detective συνιστά ή εγκρίνει τις προσφορές αυτού του τρίτου μέρους. Μπορούν να προσφερθούν ως κριτική, για παράδειγμα, για να δείξουν αντικρουόμενες απόψεις ή για διάφορους λόγους.

Οι απόψεις που εκφράζονται από τρίτα μέρη που συνδέονται με το The Suitcase Detective ή συνδέονται με το The Suitcase Detective ενδέχεται να μην συμμερίζονται και να μην υπόκεινται στον έλεγχο των ιδιοκτητών του The Suitcase Detective.

Το Suitcase Detective μπορεί να είναι διαχειριστής για διάφορες ομάδες κοινωνικών μέσων, όπου τρίτα μέρη μπορούν να δημοσιεύουν σχόλια και να διεξάγουν συζητήσεις. Τα σχόλια που εκφράζονται από τρίτα μέρη σε τέτοιες ομάδες, σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή σε αυτόν τον ίδιο τον ιστότοπο δεν υπόκεινται στον έλεγχο και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του The Suitcase Detective.

Διάρκεια και τερματισμός

Αυτοί οι όροι χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών των όρων χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη, να αρνηθούμε την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού ορισμένων διευθύνσεων IP) σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο ή για κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό για παραβίαση οποιασδήποτε εκπροσώπησης, εγγύησης ή διαθήκης που περιέχεται στους παρόντες όρους χρήσης ή σε οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό. Μπορούμε να τερματίσουμε τη χρήση ή τη συμμετοχή σας στον ιστότοπο ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύσατε ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Εάν μπλοκάρουμε ή τερματίσουμε τη χρήση των υπηρεσιών μας, απαγορεύεται να συνεχίσετε τη χρήση χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους (π.χ. αλλαγή της διεύθυνσης IP σας, χρήση VPN κ.λπ.). Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς περιορισμό.

Τροποποιήσεις ή διακοπές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα των Υπηρεσιών μας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών μας χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή όρων, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών μας.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Υπηρεσίες μας θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε συντήρηση που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες μας, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή με άλλο τρόπο να τροποποιήσουμε τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας ή διακοπής των Υπηρεσιών.

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε τις Υπηρεσίες ή να παρέχουμε τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτές.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι όροι θα διέπονται και θα ορίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Αϊόβα των ΗΠΑ. Ο Suitcase Detective και εσείς συμφωνείτε αμετάκλητα ότι τα δικαστήρια της Αϊόβα των ΗΠΑ θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει σε σχέση με αυτούς τους όρους.

Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από ή σε σχέση με αυτήν τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με την ύπαρξη, την εγκυρότητα ή τον τερματισμό της, θα παραπέμπεται και θα επιλύεται οριστικά με διαιτησία σύμφωνα με τους νόμους της Αϊόβα των ΗΠΑ. Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η αγγλική. Το ισχύον δίκαιο της διαιτησίας θα είναι το ουσιαστικό δίκαιο της Αϊόβα των ΗΠΑ.

Οποιαδήποτε διαιτησία θα περιορίζεται στη διαφορά μεταξύ των μερών μεμονωμένα. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν θα συναφθεί με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία· (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή αρχή για οποιαδήποτε διαφορά να επιλύεται με ομαδική αγωγή ή να χρησιμοποιεί διαδικασίες ομαδικής αγωγής· και (γ) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε διαφορά να επιληφθεί με υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική ιδιότητα για λογαριασμό του ευρύτερου κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

εξαιρέσεις

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες διαφορές δεν υπόκεινται στις παραπάνω διατάξεις σχετικά με τη δεσμευτική διαιτησία: (α) τυχόν διαφορές που αποσκοπούν στην επιβολή ή την προστασία ή που αφορούν την εγκυρότητα οποιουδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός μέρους. (β) οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται ή προκύπτει από ισχυρισμούς κλοπής, πειρατείας, παραβίασης του απορρήτου ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης· και (γ) οποιαδήποτε αξίωση για ασφαλιστικά μέτρα. Εάν αυτή η διάταξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε κανένα από τα μέρη δεν θα επιλέξει να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά που εμπίπτει σε αυτό το τμήμα αυτής της διάταξης που κρίνεται παράνομη ή ανεφάρμοστη και η διαφορά αυτή θα κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται δικαιοδοσία παραπάνω, και τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του δικαστηρίου.

Διορθώσεις

Μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στις Υπηρεσίες μας που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στις Υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περιορισμοί Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση εμείς ή οι συγγραφείς, οι διαχειριστές ή οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με τις υπηρεσίες μας δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη, παραδειγματική, τυχαία, ειδική ή τιμωρητική ζημία που προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών μας, ακόμα κι αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα ή τέτοιες ζημιές. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο περιέχεται στο παρόν, η ευθύνη μας απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε αιτία και ανεξάρτητα από τη μορφή της αγωγής, θα περιορίζεται ανά πάσα στιγμή στο μικρότερο από το ποσό που καταβάλλεται, εάν υπάρχει, από εσάς σε εμάς. Ορισμένοι νόμοι των ΗΠΑ και οι διεθνείς νόμοι δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή τον αποκλεισμό ή τους περιορισμούς ορισμένων ζημιών. Εάν αυτοί οι νόμοι ισχύουν για εσάς, ορισμένες ή όλες οι παραπάνω αποποιήσεις ή περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς και ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών, των θυγατρικών μας και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρου και έξοδα που έγιναν από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από: (1) χρήση των Υπηρεσιών μας. (2) παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης. (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεων σας που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. (4) η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· ή (5) οποιαδήποτε απροκάλυπτη επιβλαβή ενέργεια προς οποιαδήποτε άλλη χρήση των Υπηρεσιών μας με τις οποίες συνδεθήκατε μέσω των Υπηρεσιών μας. Παρά τα παραπάνω, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.

Δεδομένα χρήστη

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που μεταδίδετε στις Υπηρεσίες μας με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης των υπηρεσιών μας, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς. Παρόλο που εκτελούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τις Πηγές μας. Συμφωνείτε ότι δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων και παραιτείστε με το παρόν οποιοδήποτε δικαίωμα δράσης εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Συναλλαγές και Υπογραφή

Η επίσκεψη στις Υπηρεσίες μας, η αποστολή μας email και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονική επικοινωνία. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω email και στις Υπηρεσίες μας, πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση να είναι τέτοια επικοινωνία γραπτώς.

Με το παρόν συμφωνείτε με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, συμβάσεων, παραγγελιών και άλλων αρχείων, καθώς και με την ηλεκτρονική παράδοση ειδοποιήσεων, πολιτικών και αρχείων συναλλαγών που έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρώνονται από εμάς ή μέσω των Υπηρεσιών μας. Με το παρόν παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει οποιωνδήποτε καταστατικών, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτεί οποιαδήποτε πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή για πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο μέσο παρά ηλεκτρονικά μέσα.

Ανάμικτος

Αυτοί οι όροι χρήσης και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στις Υπηρεσίες ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των όρων χρήσης δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Αυτοί οι όροι χρήσης λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή αδυναμία ενεργειών που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από αυτούς τους όρους χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν υπολοίπων προμήθειες. Δεν υπάρχει σχέση κοινοπραξίας, συνεργασίας, απασχόλησης ή αντιπροσωπείας που δημιουργήθηκε μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των όρων χρήσης ή χρήσης των υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι όροι χρήσης δεν θα ερμηνευτούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε άμυνα που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή αυτών των όρων χρήσης και την έλλειψη υπογραφής από τα μέρη του παρόντος για την εκτέλεση αυτών των όρων χρήσης.

Αποποίηση ευθυνών

Αυτές οι Υπηρεσίες παρέχονται ως έχουν και ως διαθέσιμες. Συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών μας θα είναι στη διάθεσή σας ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και τη χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των Υπηρεσιών μας ή τα τρίτα μέρη που συνδέονται με τις υπηρεσίες μας και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν (1) σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες περιεχομένου και υλικού, (2) σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, ή οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτει από την πρόσβασή σας και τη χρήση των υπηρεσιών μας, (3) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών διακομιστών μας και/ή οποιασδήποτε και όλων των προσωπικών και/ή οικονομικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς , (4) οποιαδήποτε διακοπή ή διακοπή της μετάδοσης προς ή από τον ιστότοπο, (5) τυχόν σφάλματα, ιούς, δούρειους ίππους ή παρόμοια που μπορεί να μεταδοθούν προς ή μέσω των Υπηρεσιών μας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και (6) οποιοδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και υλικό ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω των Υπηρεσιών μας. Δεν εγγυόμαστε, εγκρίνουμε, εγγυόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζεται ή προσφέρεται από τρίτο μέρος μέσω του ιστότοπου, οποιουδήποτε ιστότοπου με υπερσύνδεση ή οποιουδήποτε ιστότοπου ή εφαρμογής για κινητά που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε banner ή άλλη διαφήμιση και δεν θα να είστε συμβαλλόμενο μέρος ή με οποιονδήποτε τρόπο να είστε υπεύθυνοι για την παρακολούθηση οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ εσάς και οποιωνδήποτε τρίτων παρόχων προϊόντων ή υπηρεσιών. Όπως και με την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσω οποιουδήποτε μέσου ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την καλύτερη κρίση σας και να είστε προσεκτικοί όπου χρειάζεται.

Αν και προσπαθούμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπό μας και προσπαθούμε να τις κρατάμε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένες, σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες από τις πληροφορίες που βρίσκετε στον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ελαφρώς ξεπερασμένες. Οι πληροφορίες που προσφέρονται μέσω των Υπηρεσιών μας είναι μόνο γενικές πληροφορίες. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τη βάση δεδομένων και να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα είναι ενημερωμένα και σωστά. Ωστόσο, δεν δίνουμε εγγυήσεις ή υποσχέσεις σχετικά με την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή την πληρότητα των δεδομένων του παρόντος. Τα δεδομένα συλλέγονται κυρίως από ΜΚΟ, νέα άρθρα και δημοσιεύσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων. Αυτή η πληροφορία είναι δεν προορίζεται για εξάρτηση. Σε καμία περίπτωση το The Suitcase Detective ή οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές του δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την ανάγνωση αυτών των πληροφοριών.

Όλα τα άτομα (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας και των μη μελών της οικογένειας) διαβάστε υλικό που κοινοποιείται σε αυτόν τον ιστότοπο και στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων μας κατά την κρίση σας. Οι εικόνες ή οι λεπτομέρειες σε αυτά τα αρχεία μπορεί να είναι γραφικές ή ενοχλητικές για τους αναγνώστες. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεαστείτε, δεν πρέπει να συνεχίσετε περαιτέρω.

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιούμαστε και ακυρώνουμε όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

Αλλαγή στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές και να αναθεωρήσουμε τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης.

Αυτή η πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Γεννήτρια Όρων & Προϋποθέσεων της Termly. Ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 6 Φεβρουαρίου 2023