ಆಬ್ರೆ ಬಂದಾ (ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗು)

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಆಬ್ರೆ ಬಂದಾ ➜ ಮಗು (4) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಆಬ್ರೆ ಬಂದಾ (ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗು)

ಬೆನ್ ನೀಧಮ್ (ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗು)

ಬೆನ್ ನೀಧಮ್ ➜ ಮಗು (21 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಗ್ರೀಕ್ ಡೊಡೆಕಾನೀಸ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೋಸ್ (Κως) ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಬೆನ್ ನೀಧಮ್ (ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗು)

ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಸಿ. ಹ್ಯಾರೆಲ್ಸನ್ (ಪರಿಹರಿಯದ ಸಾವು)

ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಹ್ಯಾರೆಲ್ಸನ್ ➜ ಹುಡುಗ (10) ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯಿಂದ ಅಯೋವಾದ ಮಾಂಟೆಝುಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಸಿ. ಹ್ಯಾರೆಲ್ಸನ್ (ಪರಿಹರಿಯದ ಸಾವು)

ಆಪರೇಷನ್ ರಿಯೂನಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ 1680 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೀನಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ

ಸುಮಾರು 1680 ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಆಪರೇಷನ್ ರಿಯೂನಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ 1680 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೀನಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ

ಸಂರಕ್ಷಿತ: ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಡೋವಲ್ ಕ್ವಿಂಟಾನಾ (ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ)

ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ಒಮರ್ ಸ್ಯಾಂಡೋವಲ್ ಕ್ವಿಂಟಾನಾ ➜ ಮಗು, 8 ವರ್ಷ/ಓ, ಲಿಮಾ, ಪೆರುವಿನಿಂದ ಅಜ್ಞಾತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಸಂರಕ್ಷಿತ: ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ಸ್ಯಾಂಡೋವಲ್ ಕ್ವಿಂಟಾನಾ (ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ)

ವಚಗನ್ ಅಸತ್ರಿಯನ್ (Վաչագան Ասատրյանը ) (ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗು)

ವಚಗನ್ ಅಸತ್ರಿಯನ್ (Վաչագան Ասատրյանը ) ➜ ಮಗು, ವಯಸ್ಸು 7. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಇರುವಾಗ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಅರಾಪಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ.

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿವಚಗನ್ ಅಸತ್ರಿಯನ್ (Վաչագան Ասատրյանը ) (ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗು)

ಅರ್ತುರ್ ಕಾರ್ಜಾ (ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ)

ಅರ್ತೂರ್ ಕಾರ್ಜಾ (ವಯಸ್ಸು 9) ➜ ಅಲ್ಬೇನಿಯಾದ ಎಲ್ಬಾಸಾನ್‌ನ ಬೀದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. #ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ #ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲುಕಿಂಗ್

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಅರ್ತುರ್ ಕಾರ್ಜಾ (ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ)

ಡೈಲನ್ ನಾರ್ಮನ್ ಜಾನ್ ಎಹ್ಲರ್ (ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ) *ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಡೈಲನ್ ಎಹ್ಲರ್ (ವಯಸ್ಸು 3) ➜ ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನ ಬೂಟುಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯು ಅವನು ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಅವನಂತೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಡೈಲನ್ ನಾರ್ಮನ್ ಜಾನ್ ಎಹ್ಲರ್ (ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ) *ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯುರೋಪಿನ ಕಾಣೆಯಾದ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು

ಯುರೋಪ್‌ನ ಕಾಣೆಯಾದ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ➜ 2016 - 2020 ರ ನಡುವೆ, ನೂರಾರು ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಂತಿವೆ. #ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ #ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗು #ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ #ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಯುರೋಪಿನ ಕಾಣೆಯಾದ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು