ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಜಾನ್ ಡೋ (ಪ್ರಕರಣ 20-007104)

ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಪುರುಷ (ಜಾನ್ ಡೊ)➜ ತನ್ನ 50 ರ ಹರೆಯದ ಏಷ್ಯನ್ ಪುರುಷನನ್ನು ಸೆನೆನ್ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2020 ರಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ಮೆಣಸು ಬೂದು. #ಗುರುತಿಸದ ದೇಹ #ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ #ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ

ಓದುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಜಾನ್ ಡೋ (ಪ್ರಕರಣ 20-007104)