युनाइटेड हामी हराएको र हराएको खोज्न खडा छौं

हामी केवल इलेक्ट्रोनिक्स, पहिचान, र ट्र्याकिङ क्षमताहरूमा यसको प्रगतिको लागि मात्र सम्झिने उमेर हुनुहुँदैन - हामी ती स्रोतहरू समर्पित गर्नका लागि सम्झिने उमेर हुनुपर्छ जहाँ उनीहरूलाई धेरै आवश्यक थियो।

पढाइ जारी राख्नयुनाइटेड हामी हराएको र हराएको खोज्न खडा छौं