फिचर्ड ट्रु क्राइम पोडकास्ट: मर्डर मी अन सोमबार

तिनीहरूले प्रत्येक केस यसको चाखलाग्दो प्रकृति वा ब्याकस्टोरीको आधारमा छान्छन् जुन मुख्यधारा मिडियाले बेवास्ता गरेको हुन सक्छ। असामान्य उद्देश्यहरूका साथ असामान्य केसहरू।

पढाइ जारी राख्नफिचर्ड ट्रु क्राइम पोडकास्ट: मर्डर मी अन सोमबार