कवितामा अपराध: "दुई मृत केटाहरू"

मध्यरातमा एक उज्यालो दिनमा, दुई मरेका केटाहरू झगडा गर्न उठे। तिनीहरू एक-अर्कालाई पछाडि फर्काए, तिनीहरूका तरवारहरू ताने र एकअर्कालाई गोली हाने

पढाइ जारी राख्नकवितामा अपराध: "दुई मृत केटाहरू"