Armenian is not our native language. If you believe our translation is incorrect, please let us know in the comments.
Հայերենը մեր մայրենի լեզուն չէ: Եթե կարծում եք, որ մեր թարգմանությունը սխալ է, տեղեկացրեք մեզ մեկնաբանություններում:

Բարեւ Ձեզ

Մենք անհայտ կորածի մասին տեղեկատվություն ենք տարածում կայքում: Ամբողջ աշխարհում մարդիկ կարող են օգնել ձեզ գտնել ձեր կորած ընտանիքը:

Եթե ցանկանում եք տեղեկատվություն տարածել անհայտ կորածի մասին, ներբեռնեք ստորև նշված ֆայլը: Լրացրեք պատասխանները և նամակ ուղարկեք մեզ (thesuitcasedetective@outlook.com): Եթե ինչ-որ բան կա, որը դուք չգիտեք, թողեք այդ տուփը դատարկ: Կարող եք գրել ձեր բնօրինակ լեզվով, լավ է:

Մենք կարող ենք օգնել պաստառ ստեղծել ձեր անհայտ կորած մարդու մասին տեղեկատվությամբ: Մենք ձեզ կուղարկենք էլ. Դուք կարող եք կիսել պաստառը ցանկացած ծանոթի հետ:

Մենք նաև ուզում ենք պաշտպանել անմեղ մարդկանց, ովքեր ցանկանում են փախչել: Բոլոր խորհուրդները կուղարկվեն ոստիկանության ազգային գործակալություն: Նրանք անձամբ չեն կապվի ձեզ հետ: Խնդրում ենք նախ դիմել ձեր ազգային կամ տեղական ոստիկանություն: Տեղեկատվության փոխանցման դեպքում դրանք պետք է ներառվեն անհայտ կորածի գործի նյութերում:

Մենք կհեռացնենք ցանկացած տեղադրում, եթե մեզ հետ կապվեն հետևյալ մարդիկ.

 • Ոստիկանություն կամ պետական մարմին
 • Քննարկվող անհատը (ինքնությունը հաստատելուց հետո)
 • Անհատ անձի ցանկացած օրինական ներկայացուցիչ (անձը հաստատող վկայություն տալուց հետո)
 • Եթե կասկած կա, որ ներգրավված անձը փախստական է կամ թաքնված տուժող

Չափանիշներ:

 1. Մեկ տարուց պակաս դեպքերը կկիսվեն միայն որպես գրառումներ մեր բլոգում:
 2. Մեկ տարուց ավելի դեպքեր կավելացվեն տվյալների բազայում:
 3. Եթե տեղեկություններ ունեք, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ թարմացումներով:
 4. Գործը կարող է ծագել աշխարհի ցանկացած կետից: Այն կկիսվի ՝ անկախ ազգային պատկանելությունից:
 5. Գործերը վարվում են ըստ ստացված կարգի

Hello

We share information about missing people on the website. People all over the world can help you find your lost family.

If you would like to share information about a missing person, please download the file below. Fill out the answers and email us (thesuitcasedetective@outlook.com). If there is something you do not know, leave that box blank. You can write in your original language, it’s fine!

We can help create a poster with information about your missing person. We will email you. You can share the poster with anyone you know!

We also want to protect innocent people who want to escape. All advice will be sent to the national police agency. They will not contact you in person. Please be sure to contact your national or local police first. They should have a register of the missing person in the file in case the information is reported.

We will remove any posting if we are contacted by the following people:

 • Any police or governmental agency
 • The individual in question (after proof of identity is given)
 • Any legal representative of the individual in question (after proof of identity is given)
 • If there is any suspicion that the person involved is a refugee or victim who is in hiding

Criteria:

1. Cases less than one year old will only be shared as a post on our blog.
2. Cases more than one year old will be added to the database.
3. If you have information, please contact us with updates.
4. The case can originate from anywhere in the world. It will be shared regardless of nationality.
5. Cases are processed in the order they are received


Or (English):


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.