Darujte teraz

Finančné dary podporia misiu a operácie „Never Quit Looking“. Vždy hľadáme pomoc na pokrytie prevádzkových nákladov; napríklad náklady na platformu, údržbu databázy atď. Vašu pomoc si veľmi ceníme!

10 % zo všetkých ponúk bude následne venovaných priamo rodinám nezvestných osôb alebo rôznym charitatívnym organizáciám, ktoré sa zameriavajú na riešenie nezvestných osôb a nevyriešených prípadov, ktoré pomáhajú podporovať našu misiu rozširovania globálneho povedomia a nástrojov, ktoré vám pomôžu priviesť vašich blízkych domov.

darovať prostredníctvom tretej strany


Prispejte tu cez Stripe

Raz
mesačne
Ročná

Poskytnite jednorazový dar

Poskytnite mesačný dar

Darujte každý rok

Vyberte čiastku

$ 5.00
$ 10.00
$ 25.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 25.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 25.00

Alebo zadajte vlastnú sumu

$

Všetky príspevky si veľmi vážime.

Váš príspevok si ceníme.

Váš príspevok si ceníme.

darovaťDarujte mesačneDarujte ročne