Lihlumo Mzini (Missing Child)

Date:
February 12, 2021 (Friday)

Location:
East London, South Africa

Situation:
Missing

Lihlumo Mzini

Nickname: Unknown
Alternative Name: Unknown

Isiteketiso: Akwaziwa
Elinye Igama: Akwaziwa


Disappearance (Ukunyamalala)

Missing from: Dorchester Squatter Camp, East London, South Africa
Date Missing: February 12, 2021 (Friday)
Suspect: Unknown

Ulahlekile ku-:
Idethi yokunyamalala: Februwari 12, 2021 (NgoLwesihlanu)
Umsolwa: Akwaziwa


Circumstances:

She was last seen at approximately 2:00pm (14:00) walking with an unknown male.


Description (Incazelo)

 • Date of Birth:
 • Age at Disappearance: 8
 • Ethnicity: African (Black)
 • Nationality: South Africa
 • Gender at Birth: Female
 • Hair: Black
 • Eye Color: Brown
 • Height:
 • Weight:
 • Languages Spoken:
 • Usuku Lokuzalwa:
 • Ubudala Bokunyamalala: 8
 • Ubuhlanga: UmAfrika noma uMnyama
 • Ubuzwe: Iningizimu Afrika
 • Ubulili Ekuzalweni: Owesifazane
 • Izinwele: Mnyama
 • Umbala Wamehlo: Onsundu
 • Ukuphakama:
 • Isisindo:
 • Izilimi Ezikhulunywayo:

Distinguishing Marks or Factors (Izici Ezihlukanisayo)

 • Scar above her left eye.
 • Isibazi ngenhla kweso lakhe lesobunxele.

Medical Concerns (Ukukhathazeka Kwezokwelapha)

 • Unknown
 • Akwaziwa


Clothing (Izembatho)

 • Pink T Shirt with a Round Neck
 • Navy Tights
 • Isikibha esibomvana
 • Amabhulukwe asolwandle


Suspect (Umsolwa)

 • Unknown
 • Akwaziwa

Vehicle (Imoto)

 • Unknown

 • Akwaziwa


If You or Anyone You Know Has Information About The Disappearances, Please Contact:

Or use the QR Code (right) to find contact information for the National Police.


Resources

 • South African Police Services (database). Link

Podcasts:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.